TR Kurdî EN
SON HABERLER

Sürgünler İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular 4.09.2017

 1. Atama kararnamelerinin elektronik ortamda duyurulması tebliğ yerine geçer mi? Hayır geçmez. Ayrıca kararnamenin elden tebliğ edilmesi gerekir. Mehil müddeti atama kararnamesinin tebliğ edilip ayrılış yazısı düzenlendikten sonra başlayacaktır.
   
 2. Raporlu iken atama kararnamesinin tebliğ edilmesi için okula gitmek zorunlu mudur? Hayır, zorunlu değildir. Rapor ve izin bittikten sonra kararname tebliğ alınabilir. Ancak raporlu veya izinli iken memur isterse kararnameyi tebliğ alabilir.
   
 3. Sürgün edilmiş bir öğretmen aylıksız izne ayrılabilir mi? Evet ayrılabilir 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının, ‘Aylıksız izin’ başlıklı 108/E maddesinde “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre beş yılını doldurmuş öğretmenler bir yıla kadar aylıksız izne ayrılabilir. Sürgün edilen üyelerimiz sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atanmadıkları için, aylıksız izin almaları önünde yasal bir engel bulunmamaktadır.   
   
 4. Sürgün edilmiş ve aylıksız izin almış bir öğretmen yer değiştirme/tayin isteğinde bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Aylıksız izinli bir öğretmenin yer değiştirme başvurusunda bulunması önünde bir engel bulunmamaktadır. 
   
 5. Sürgün edilmiş bir öğretmen ayrılışını yapmadan emeklilik başvurusunda bulunabilir mi? Evet bulunabilir. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanun hükmünde Kararnamenin ‘Öğretmenlerin emekliliği’ başlıklı 39. maddesine göre, öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Bakanlık bir öğretmeni sürgün ederek o ilde hizmetine ihtiyaç olmadığını kabul etmektedir. Dolayısıyla emekli olmak isteyen üyelerimiz, ayrılışlarını yapmadan, emeklilik için başvuruda bulunabilirler.
   
 6. Sürgün edilmiş bir öğretmen ne zaman yer değiştirme/tayin isteğinde bulunabilir? Kural olarak öğretmenler çalıştıkları yerde üç yıl geçmeden tayin isteğinde bulunamaz. Ancak açtığımız davalarda verilen kararlar üzerine son atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 52/4 maddesinde “Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir” hükmüne yerilmiştir. Buna göre sürgün edilen üyelerimiz. 2018 yılı yaz tatilinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
   
 7. Sürgün edilmiş bir öğretmen eş durumu özrüyle 2017-2018 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde veya yaz tatilinde eşinin bulunduğu ile (sürgün edilmeden önce görev yaptığı ile) özür grubundan yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi? Hayır bulunamaz. Yine aynı yönetmeliğin (öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin) 50/2 maddesi uyarınca “Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.”
   
 8. Sürgün edilmiş öğretmenler Bakanlığın 30 Ağustos günü duyurduğu ve 31 Ağustos günü güncellediği “ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme” ile “alan değişikliği” başvurusunda bulunabilir mi” Evet başvuruda bulunabilir. Bu açıklamaya göre sürgün edilen öğretmenlerin yer değiştirme ve alan değişikliği başvurusunda bulunmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bakanlık henüz bir kılavuz yayımlamamış ama ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularını 08 – 12 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacağını duyurmuş ancak sonuçların ne zaman ilan edileceğini ve öğretmenlerin atandıkları yerlerde ne zaman göreve başlayacağını açıklamamıştır. Ancak öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının 18 – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacağını, sonuçların 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edileceğini; öğretmenlerin 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişiklerini kesip yeni görev yerlerine başlayacaklarını duyurmuştur.
   
 9. “İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme” ile “alan değişikliği” başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler 5 Eylül tarihinde görevlerine başlayıp, atama kararnamesini tebliğ edip, sürgün edildikleri yerde mi başvuruda bulunmak zorundadır. Hayır değildir. Bulundukları ilde veya yeni görev yerlerinde başvuruda bulunabilirler.
   
 10. “İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme” ile “alan değişikliği” başvurusunda bulunulması, sürgün işleminin iptali istemiyle açılan davayı olumsuz biçimde etkiler mi? Hayır etkilemez.

Kuşkusuz bu soruları çoğaltmak mümkündür. Üyelerimiz, bölge ve genel merkez hukuk bürolarımızı arayarak farklı sorularına da yanıt bulabilirler.                                                                  
 İsmail SAĞDIÇ                                                   Keskin BAYINDIR
Genel Örgütlenme Sekreteri                                Genel Sekreter       

Bu yazıyı paylaşın :