TR Kurdî EN
SON HABERLER

BASINA VE KAMUOYUNA (04.09.2013) 10.09.2013

                                                     

 

 21 Mart 2013’ te Sayın Öcalan’ ın Newroz mesajıyla başlayan çatışmasızlık süreci Türkiye Halklarında ciddi bir demokratik çözüm ve barış umudu yaratmıştır. Kürt hareketi 1.ci aşamada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş silahlı gerilla güçlerini sınır dışına çekmiştir. Süreç 2.ci aşamaya geçmiş fakat bu aşamada hükümet üzerine düşen yasal ve anayasal değişikliklerle ilgili gerekli adımları atmamıştır.

Demokratik çözüm ve barış sürecinin mimarı olan PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan’ın 14 yıllı aşkın bir süredir tecrit altında bulunması, ağırlaştırılmış koşullarda İmralı adasında tutulması, sağlığını kötü yönde etkilemiştir.

Sayın Öcalan’ın sağlığı, hükümetin sorumluluğu altındadır. Barış ve müzakere sürecinin baş aktörü olarak iktidarın muhatabı olması sebebiyle sağlığının önemini ayrıca artırmaktadır.  Türkiye Halklarının, sürecin onurlu bir barışla son bulması noktasındaki beklentisi iktidarın sorumluluğunu ağırlaştırmaktadır. Bu ağır sorumluluğuna rağmen hükümet müzakere öncesinde de sonrasında da ciddi bir girişimde bulunmamıştır. Tüm bu yaşatılan olumsuz koşullara rağmen  Sn. Öcalan sağlık meselesini sürecin önüne almaktan ısrarla kaçınmış; böylece diyalog ve çözüm kanallarını açık tutmayı başarmıştır.

Sn. A. Öcalan’ın sağlığı ile çözüm arasındaki bağı doğru kurmamak, görmezden gelmek, süreci olumsuz etkileyecektir. Bu da çözüm sürecini riske edebileceği gibi, Devlet ve halklar arasındaki güvensizlik makasını daha da açacak; çözüme değil kaosa çağrı yapacaktır.

Demokratik çözümün mimarı PKK Lideri Sn.A. Öcalan’ın sağlık sorunu kendi varlığı/bedeniyle sınırlı tekil fiziksel bir sorun değil; siyasal bir sorundur. Türkiye halklarının özgürleşmesi noktasında Sayın Öcalan’ın çabaları görülmeli, sağlık hakkı gözetilmeli, tecrit koşulları kaldırılmalı, mevcut koşulları değiştirilerek barış sürecindeki rolünü sağlıklı bir şekilde oynaması sağlanmalıdır.

Bizler aşağıda imzası bulunan bölge STK’lar  olarak da TTB merkez konseyi ve DTK sağlık meclisinin adalet bakanlığına yaptıkları başvuruların bir an önce olumlu şekilde yanıtlanmasını; bağımsız doktorlar heyetini oluşturup Sayın Öcalan’ı muayene etmesini ve tam teşekküllü bir hastanede tetkik ve tedavisi sağlanmasını talep ettiğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

17.07.2013

 

21 Mart 2013 tarihinde Diyarbakır’daki Newroz alanında okunan Sayın Öcalan’ın mesajıyla tarihi, toplumsal ve siyasal bir sorun olan ve son 30 yılda on binlerce insanımızın yaşamına mal olan Kürt sorunun çözümünde yeni bir sürece girilmiştir. Toplumun bütün kesimlerinden destek gören bu süreç, Türkiye halklarında ciddi bir demokratik çözüm ve barış umudu yaratmıştır. PKK, başlatılan sürece desteğini açıklamış ve çatışmasızlık kararına müteakip silahlı güçlerini büyük oranda  Türkiye sınırının dışına çekmiştir.

 

Demokratik çözüm ve barış sürecinin başlamasının en önemli aktörü olan PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan’ın ulusal ve uluslararası normlara aykırı bir şekilde ağırlaştırılmış koşullar altında 14 yılı aşkın bir süredir İmralı Adası’nda tecrit altında tutulması, sağlık sorunları oluşmasına neden olmuştur. Tüm bu yaşatılan olumsuz koşullara rağmen Sayın Öcalan, sağlık sorunlarının sürecin önüne geçmesinden ısrarla kaçınmış, böylece diyalog ve çözüm kanallarını açık tutmayı başarmıştır.

 

Ancak bu çabalara rağmen, hükümetin halen başlatılan sürece karşılık yeterince adım atmamış olması, toplumda sürece olan güveni zedelemektedir.

Hükümet bir an önce sürecin ruhuna denk düşecek demokratik adımları atmalıdır. Bu çerçevede; Kürt sorunun çözümü için gerekli yasal ve anayasal değişiklikleri hayata geçirmeli, PKK Lideri Öcalan’ın barışı inşa etme konusundaki çabaları görülmeli, sağlık hakkı gözetilmeli, tecrit koşulları kaldırılmalı, mevcut koşulları değiştirilerek süreçteki rolünü sağlıklı bir şekilde oynaması için uygun koşullar sağlanmalıdır.

 

Bizler aşağıda imzası bulunan STK’lar, sürecin başlatıldığı ilk günlerden bu yana sürece destek verdiğimizi ve bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeyi tarihi ve toplumsal bir sorumluluk gereği olarak gördüğümüzü defalarca kamuoyuyla paylaştık.

 

Bu sorumluluk bilinciyle içinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetini gözeterek, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Meclisi’nin Adalet Bakanlığı’na yaptıkları başvuruların bir an önce olumlu şekilde yanıtlanmasını; talep gereği bağımsız doktorlar heyetinin oluşturularak Sayın Öcalan’ı muayene etmesini ve tam teşekküllü bir hastanede tetkik ve tedavisin yapılmasını, ayrıca tecrit uygulamasının kaldırılarak, uygun koşulların sağlanmasın talep ettiğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

 

Bu yazıyı paylaşın :