TR Kurdî EN
SON HABERLER

Basına ve Kamuoyuna(18.07.2013) 10.09.2013

 

Bilindiği gibi sayın Öcalan, kardeşiyle yapmış olduğu son görüşmesinde bağımsız bir doktorlar heyetinin imarlıya gidip kendisini muayene etmesini istemişti. Açıkça söylemek gerekirse  böylesi bir heyetin imalıya gitmesi bizler açısından bir temenni olmaktan çıkmış bir çok bakımdan zorunlu hale gelmiştir.

Sayın Öcalan’ın kardeşi aracılığıyla talepte bulunması hafife alınacak, geçiştirilecek bir talep değildir.

Kürt halk önderi sayın Öcalan’ın 14 yıldır tecrit içinde tecritti yaşaması, sağlığıyla ilgili ciddi problemler yaratmış olacak k,i böylesine bir talepte bulunmak gereği duymuştur. İmralı’nın koşullarında insanları tutmak yaşam hakkını gasp etmekle eş anlamdadır.

Bu gerekçeler le biz kamu emekçileri olarak ta tüm halkımız gibi sayın Öcalan’ın sağlığından endişe duymaktayız.

Bilindiği gibi Kürt sorunu yüz yıllık bir sorun olarak, Ortadoğu’nun çözülmemiş en önemli sorunudur. Son otuz yıllık savaşta da halklarımız önemli değerlerini yitirirken, sayın Öcalan buna son vermek için büyük bir çaba içinde olmuş, ateşkesler ilan etmiş, diyalog için sürekli bir arayış içinde olmuştur. Son olarak alınan çekilme kararı da ülkemizde barışı inşa etme yolunda önemli imkânlar sunmakla birlikte, devlet tarafından yeterince değerlendirilememiş, aynı zamanda önemli sayılabilecek adımları atılmamıştır. Bu durum halkımız da kaygılara yol açmıştır.  Sayın Öcalan’ın bağımsız doktorlar heyeti önerisinin kabul görmemesi barışla ilgili kaygıları büyüten niteliktedir. Böylesi bir durum da Biz kamu emekçileri olarak sürecin sekteye uğrayacağı kaygısını taşıyoruz.

Şüphesiz ki her insanın özelliklede tutsağın sağlık hakkı devletin sorumluluğu altındadır. Devlet sorumluluğunu ciddiyetle yerine getirmek zorundadır.

Açıkça söylemek gerekirse sayın Öcalan’ın sağlık problemleri artık kişisel problem olmaktan çıkmış, halkın ezici çoğunluğunun problemleri haline gelmiştir. En minimum bir ihmal dahi onarılması mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.

Sayın Öcalan’ın silahları susturmadaki rolü göz önüne alındığında daha çok dikkatli olunması gerektiği açıktır. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin bu süreci sekteye uğratacak davranışlar içerisinde bulunmaya hakkı yoktur.

Tüm bu sebeplerle bağımsız doktorlar heyeti ile ilgili talep derhal kabul edilmeli, Sayın Öcalan’ın, müzakere süreçlerini sağlıklı yürütebilmesi için yaşam ortamı misyonuna uygun hale getirilmeli.

 

KESK DİYARBAKIR ŞUBELER PLATFORMU

Bu yazıyı paylaşın :